Udlændingeloven § 9  g_translate

Lovgivning

Her findes en kort gennemgang af de gældende regler og praksis, som ligger til grund for Udlændingenævnets sagsbehandling. Opholdstilladelse på baggrund af au pair ordningen, jf. udlændingelovens § 9 j.Retsgrundlag

Udlændingeloven (LBK nr. 1021 af 19/9/2014 Gældende)

SKAT: Lov om Indkomst- og Formueskat til Staten

Article date: 11-04-2018