Information For Families

Au Pair har også ret til ferie! Vejledning til værtsfamilien g_translate

Der er to forskellige ferieordninger eller feriemodeller, en au pair kan være omfattet af, og som au pairen og værtsfamilien skal vælge mellem. Der er pr. 1. juli 2015 indført særlige regler i ferieloven, som betyder, at au pairs kan holde  betalt ferie allerede ved opholdets begyndelse (samtidighedsferie). De særlige regler gælder, hvis au pairen efter den 1. juli 2015 eller senere har indgivet ansøgning om opholdstilladelse som au pair. De er beskrevet under pkt. ...

Tre Forsikringer for en au pair g_translate

Værtsfamilien har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, en fritids og ulykkesforsikring og forsikring, som dækker au pairens hjemrejse/hjemsendelse ved død, sygdom eller skade.

Gratis at lære Dansk g_translate

Skolerne tilknyttet ”De danske sprogcentre” tilbyder gratis danskundervisning på alle niveauer til voksne udlændinge, bl.a. din au pair.

Au Pair bureau - Tryghed for unge piger! g_translate

Bureauer spiller en vigtig rolle i formidlingen mellem værtsfamilier og au pair-kandidater. Bureauer hjælper også værtsfamilier i alle spørgsmål relateret til au pair-ansættelse, såsom regler for programmet, vejledning ved kontraktudfyldelse, oplysninger om ansøgningsprocessen, indgivelse og samtale i ambassaden, konsulære gebyrer og krav osv.

Danmark strammer regler for au pairer g_translate

Praksis for tildeling af opholdstilladelser til au pair-personer ændres, så det ikke længere vil være muligt at blive au pair hos et familiemedlem i Danmark eller hos en værtsfamilie med samme nationalitet som au pairen selv.