Relevant Topics

Verden set fra au pair-pigernes vinkel g_translate

En au pairens historie Filippinske Vanessa Faith Agreda har i snart et år arbejdet som au pair i Gentofte. Imens har hun gennemført et sociologisk feltstudie blandt 50 kolleger og veninder i kommunen for at kortlægge forholdene for au pair-piger i Danmark. Og det ser værre ud end hidtil antaget, rapporterer hun

Au pair-piger binder pædagoger og forældre sammen g_translate

I flere københavnske og nordsjællandske daginstitutioner er det nu helt normalt, at au pair-kvinder fra Filippinerne er bindeled mellem pædagoger og forældre. Au pair-kvinderne bringer og henter børnene, og det svækker forældrenes nære føling med børnenes hverdag, advarer flere børnehaveledere.

Danske værter tilbageholder au pair-kvinders pas g_translate

Filippinske kvinder, der kommer til Danmark som au pair, risikerer ikke blot at blive sat til at arbejde mere end de tilladte tredive timer om ugen. I en række tilfælde har deres danske værtsfamilier overtrådt straffeloven ved at tage au pair-kvindernes pas som pant - for at forhindre dem i at rejse.

Au pair-ordningen appellerer til misbrug g_translate

Jyllands Posten kan berette, at au pair-piger bliver udnyttet som billig arbejdskraft. Skandaløst, men ikke overraskende, lyder reaktionen fra FOA, der gennem længere tid har undersøgt au pair-pigernes situation i Danmark.

Nu skal au pairs have mere fri og flere lommepenge g_translate

Fri på alle officielle helligdage og flere lommepenge. Det er en del af indholdet i en ny aftale om au pair-ordningen,som fredag er indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og SF. Folketinget har vedtaget stramninger af au pair-ordningen, der øger brugerbetalingen for værtsfamilierne.